Zielwerk Dorothea

Aandacht voor de Mens

Workshop & Coaching

Agenda

Ervaringen

Welkom op mijn website!

Graag stel ik mijzelf even voor:

Mijn naam is Dorothea Sportel, 41 jaar oud moeder van 2 pubers en woon in Kampen.
Door levens en studie ervaring kan ik mezelf geestelijk verzorger en klank - ademtherapeut noemen.

Voor kinderen, volwassenen en ouderen heb ik ondersteuning te bieden in leven en dood issues en geestellijk en lichamelijke ontspanning.

Ik ben mij daarin gaan specialiseren door persoonlijke ontwikkeling, studie en levenservaring. In praktijk heb ik gemerkt dat soms alleen de erkenning van wat mensen mogen voelen al helend. Vooral ook bij de wat zwaardere gevallen van bijv dementie, die in onze ogen ‘problematisch’ gedrag vertonen is het resultaat verbluffend. Persoonlijk raakt het me telkens weer wanneer ik deze bijzondere doelgroep kan bereiken. Wat ik dan opmerk is dat de sfeer zuiver en sereen wordt, gelaatsuitdrukking ontspannen en zacht. Prachtig om te zien. Momenteel werk ik in verpleeghuizen als geestelijk verzorger. Als hulpmiddel maak ik gebruik van meditatie / mindfulness oefeningen, klankschalen, gitaar en interactie en/of gesprekken over persoonlijke levensvragen en mijn favoriete bezigheid: mantra's zingen. Ik werk niet met doelen of resultaten; het Zijn in het moment is genoeg daar vindt ware heling plaats.

Het is zit hem in het kleine en in de eenvoud: klinkt cliche maar zo waar. Subtiele en afgestemde aandacht is wat ik geef. Bij het voelen en zien wat nodig is is subtiele afgestemdheid nodig. Soms gebruik ik ademwerk, soms een verhelderend gesprek of een klankschaal ontspannings sessie of een combinatie van beide, er is veel mogelijk. Dat er in deze moeilijke overgangs / geboorte tijd veel behoefte is aan rust en harmonie en verinnerlijking is wel duidelijk. Dat we door het donker heen zullen gaan wordt ons ook steeds meer kenbaar gemaakt. Dat donker is weer nodig om ons mensen uiteindelijk te bevrijden. Een geboorte gaat nou eenmaal niet zonder slag of stoot.

Waarom Klank?

Alles is trilling en klank in beweging. In alle oude culturen over de hele wereld was bekend wat nu opnieuw wordt ontdekt: klank kan gebruikt worden om een gezond evenwicht te behouden en - indien nodig - te herstellen. Het vergroten van lichaamsbewustzijn, vergroten van de concentratie, het aanwakkeren van onze creativiteit, het ontdekken van onze rijke innerlijke wereld, stressvermindering en het bevorderen van gevoelens van vreugde zijn slechts enkele werkingen die juist gebruik van klank kan bewerkstelligen. Inmiddels wetenschappelijk bewezen dat muziek / klank heling kan bewerkstellingen.

Waarom adem?

Via adem komen we in contact met ons lichaam en ons lichaam verteld ons andere dingen dan ons hoofd (denken). In ons lichaam kunnen trauma's en blokkades opgeslagen zitten die je met ademwerk los kunt laten. Het resultaat: vrijheid en vreugde. Pijnklachten verminderen of gaan zelfs weg. Door goed te ademen en dat met regelmaat te doen zul je in alles, wat er ook gebeurd, verbonden blijven met je wezenlijke zelf. Dit is integratiewerk op hoog niveau, omdat het om moed en vertrouwen gaat.

Wie het contact met zichzelf niet wil verliezen zal ook stil moeten staan en luisteren.

Wanneer kwetsbare mensen in een betekenisloos niemandsland terecht zijn gekomen weet ik dat het van levensbelang is dat er aandacht is. Puur en oprecht aanwezig zijn bij de ander. Omringd door de volheid van het leven is 'spelen' met klank, adem en meditatie een eenvoudige heilzame weg om kwetsbare mensen telkens opnieuw bij zichzelf thuis te laten komen.

Mijn naam is:
Dorothea Sportel in 2016 heb ik de HBO opleiding: Zingeving en Spiritualiteit aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht afgerond met een eindscriptie over zingeving voor ouderen met dementie. Tevens heb ik in 2017 de Academie voor Klank bij Pim de Groot met succes afgerond. Momenteel bijna klaar met de opleiding tot ademtherapeut.

Mijn leven zie ik als een onderzoek naar de wijze waarop lichaam, geest en belevingswereld met elkaar samenhangen.
Met de ziel als grootste en belangrijkste leidraad. U kunt mij mailen of bellen.