Zielwerk Dorothea

Aandacht voor de Mens

Workshop & Coaching

Agenda

Ervaringen

Welkom!


Vanuit mijn ervaring in de zorg als activiteitenbegeleider, zingeving- en klanktherapeut en nu ook als geestelijk verzorger wil ik u graag laten weten wat ik voor u kan betekenen.

In de praktijk heb ik gemerkt dat er onder de ouderen veel behoefte is aan tijd en ruimte voor levensvragen, bezinning, soms stilte of andere wezenlijke ondersteuning. Ik ben mij daarin gaan specialiseren. Vaak werkt de erkenning van wat mensen mogen voelen al helend. Vooral ook bij de wat zwaardere gevallen van dementie, die in onze ogen ‘problematisch’ gedrag vertonen is het resultaat verbluffend. Persoonlijk raakt het me telkens weer wanneer ik deze doelgroep kan bereiken. Wat ik dan opmerk is dat de sfeer zuiver en sereen wordt, gelaatsuitdrukking ontspannen en zacht. Prachtig om te zien.

Dat er in deze drukke tijd veel behoefte is aan rust en harmonie is wel duidelijk. Meditatie, klankschalen, gitaar met interactie en/of gesprekken over persoonlijke levensvragen is wat ik op maat inzet. Er is geen doel of direct resultaat; het Zijn in het moment is vaak genoeg. Het is niet de bedoeling om het zwaar te maken of erg emotioneel. Wel werken deze technieken mee in heling en acceptatie.

Waarom Klank?

In alle oude culturen over de hele wereld was bekend wat nu opnieuw wordt ontdekt: klank kan gebruikt worden om een gezond evenwicht te behouden en - indien nodig - te herstellen. Het vergroten van lichaamsbewustzijn, vergroten van de concentratie, het aanwakkeren van onze creativiteit, het ontdekken van onze rijke innerlijke wereld, stressvermindering en het bevorderen van gevoelens van vreugde zijn slechts enkele werkingen die juist gebruik van klank kan bewerkstelligen.

Wie het contact met zichzelf niet wil verliezen zal ook stil moeten staan en luisteren.

Wanneer kwetsbare mensen in een betekenisloos niemandsland terecht zijn gekomen weet ik dat het van levensbelang is dat er aandacht is. Puur en oprecht aanwezig zijn bij de ander. Omringd door de volheid van het leven is 'spelen' met klank een eenvoudige heilzame weg om kwetsbare mensen telkens opnieuw bij zichzelf thuis te laten komen.

Mijn naam is:
Dorothea Sportel en in 2016 heb ik de HBO opleiding: Zingeving en Spiritualiteit aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht afgerond met een eindscriptie over zingeving voor ouderen met dementie. Tevens heb ik in 2017 de Academie voor Klank bij Pim de Groot met succes afgerond.

Mijn leven zie ik als een onderzoek naar de wijze waarop lichaam, geest en belevingswereld met elkaar samenhangen. Met de ziel als grootste en belangrijkste leidraad.                                                                 


                                                     

Een door mij geliefd fragment uit het mystieke dagboek van Dag Hammarskjold: Merkstenen:

            Nu. De vrees overwonnen - vrees voor de anderen, voor mezelf, voor de duisternis daaronder: aan de grens van het ongehoorde.
            Hier eindigt het bekende. Van overzijde vervult een geheime kracht mij met de mogelijkheid van haar oorsprong. Hier wordt verlangen             gelouterd tot openheid: iedere daad voorbereiding, iedere keuze een ja aan het onbekende. Door de plichten van het uiterlijke leven             verhinderd om me neer te buigen over de diepte -maar in die plichten langzaam getraind, om met vormende kracht in de chaos neer te             dalen, waaruit de geur van de witte woudbloem de belofte aandraagt van een nieuwe saamhorigheid. Aan de grens - Als je zover gekomen             bent dat je geen antwoord meer verwacht, zul je eindelijk zo kunnen geven, dat de ander kan ontvangen - en zich over het geschenk kan             verheugen. Wanneer de minnaar zelf bevrijd is van afhankelijkheid van zijn geliefde, omdat zijn liefde gerijpt is tot een stralend licht,             welk wezen bestaat uit de ontbinding van het eigen ik in licht - dan zal ook de geliefde voltooid worden omdat zij vrij wordt van haar             minnaar.